ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Списък на оценен и класиран кандидат за персонал в „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения”

По проект „Създаване на „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения” в Община Кюстендил“, финансиран с Договор № BG05M9OP001-2.062-0008-C02 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.                  

          І. КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕН КАНДИДАТ:

 Кинезитерапевт

 

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Александра Василева Станоева

15

        

Трудов договор се сключва с лицето, класирано на 1 - во място за позиция № 1 в списъка с оценен и класиран кандидат за заемане на съответната длъжност.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 47 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517