ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терени

Със Заповед №РД-00-11367/23.08.2022г. на Кмета на Община Кюстендил на 09.09.2022 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терени при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
1.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №1 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
2.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №2 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
3.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №3 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
4.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №4 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
5.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №5 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
6.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №6 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
7.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №7 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
8.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №8 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
9.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №9 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
10.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №10 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
11.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №11 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
12.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №12 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
13.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №1 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
14.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №2 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
15.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №3 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
16.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №4 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
17.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №5 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
18.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №6 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
19.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №7 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
20.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №8 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
21.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №9 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
22.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №10 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
    При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 16.09.2022 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
    Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в офиса на ОП „УОИ“, гр. Кюстендил, ул.“Веслец“ №6, бл.101Б от 29.08.2022г. до 15,00 часа на 07.09.2022г., а за повторен до 15,00 часа на 14.09.2022г.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил, пл „Велбъжд“ №1.
    Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 07.09.2022 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 14.09.2022 година.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 715 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт