ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ГПК

До Мария Иванова Иванова от гр. Кюстендил, ж.к. „Герена“ бл. 173, ет. 2, ап. 5        
 
Съобщавам Ви, че със Заповед №РД-00-1063/09.08.2022 г. на кмета на Община Кюстендил Христина Иванова Симеонова придобива част от предоставената за ползване земеделска земя в размер на 100 кв. м. – цялата с площ 600 кв.м., поземлен имот №16141. 102.248, местност Влахов дол, землище на с. Горна Брестница.
Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517