ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ И КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ В „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ – ХЪБ 1 И МОБИЛНИТЕ ХЪБ 2 И ХЪБ 3“

По проект № BGLD-2.003-0004 „Образование и грижи в ранна детска възраст в Община Кюстендил“, финансиран с Договор № BGLD-2.003-0004-C01 по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.

 І. КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ:

        1.Ръководител 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Благовеста Михайлова Димова

13

 

 1. Психолог

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Станислава Николаева Янева

       13

2.

Даниела Любчова Александрова

10

3.

Жулиета Кирилова Касабова

9

 

 1. Социален работник

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Мариана Петрова Тодорова

13

2.

Ани Ясенова Стоичкова

13

3.

Константина Цекова Цекова

12

4.

Диана Даниелова Георгиева

11

5.

Весела Петрова Митова – Кирилова

10

6.

Денислав Валентинов Георгиев

9

7.

Станислава Николаева Янева

8

8.

Цветелина Маринова Първанова

8

9.

Албена Симеонова Илиева

7

10.

Венелина Николова Граховска

7

11.

Димитрина Асенова Кирова

7

12.

Кристина Христова Георгиева

7

13.

Цветелина  Георгиева  Стойнева

7

14.

Габриела Георгиева Георгиева

7

15.

Ирина Ангелова Станкова

6

16.

Светлана Петрова Георгиева

6

17.

Силвия Любомирова Тонева

6

18.

Даниела Иванова Тасева

6

19.

Румен Живков Иванов

6

20.

Ваня Миткова Горчовска

6

21.

Цветелина Малинова Антова

6

22.

Теодора Влериева Игнатова

6

23.

Диана Димитрова Веселинова

6

 

 1. Педагог

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Цветелина  Георгиева  Стойнева

15

2.

Кристина Христова Георгиева

13

3.

Димитрина Асенова Кирова

6

                

 1. Логопед

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Димитрина Асенова Кирова

11

2.

Росица Иванова Митрева

6

                

     

 1. Медицински специалист

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.       

Наташа Велинова Димитрова

15

2.        

Стефанка  Стоянова Тодорова -Любенова

10

 

 1. Социален медиатор

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Снежана Красимирова Чернева

15

 1.  

Светлана Петрова Георгиева

15

 1.  

Нели Евгениева Христова

14

 1.  

Милена Симеонова Димитрова

13

 1.  

Даниела Ананиева Венкова

12

 1.  

Светлана Всилиева Николова

11

 1.  

Саша Георгиева Дончева

10

 1.  

Диана Даниелова Георгиева

9

 1.  

Габриела Георгиева Георгиева

9

 1.  

Румен Живков Иванов

9

 1.  

Йоана Георгиева Георгиева 

8

 1.  

Цветелина Маринова Първанова

8

 1.  

Виолета Райчова Илиева - Добринова

8

 1.  

Татяна Иванова Малинова

7

 1.  

Мирела Емилова Христова

7

 1.  

Галина Рилчова Димитрова

7

 1.  

Надежда Кирилова Димитрова

7

 1.  

Елизабет Василева Боянова

7

 1.  

Даниела Иванова Тасева

7

 1.  

Десислава Василева Димитрова

7

 1.  

Силвия Любомирова Тонева

7

 1.  

Станислава Николаева Янева

7

 1.  

Маргарита Георгиева Николова

6

 1.  

Ива Мирославова Иванова

6

 1.  

Цветелина Малинова Антова

6

 1.  

Биляна Йорданова Борисова

6

 1.  

Зоя Димитрова Милева

6

 1.  

Анна Спасова Милчова

6

 1.  

Рени Крумова Велкова

6

 

 1. Ромски образователен медиатор

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Настенка Асенова Илиева

15

2.

Зоя Димитрова Милева

15

 1. Хигиенист

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Маргарита Георгиева Николова

15

 1.  

Катя Ивайлова  Павлова

14

 1.  

Юлия Асенова Михайлова

13

 1.  

Снежана Живкова Панова

11

 1.  

Десислава Смиленова Методиева

8

 1.  

Мирослава Радославова Христова

8

 1.  

Величка Гикова Петрова

5

 1.  

Соня Иванова Петрова

5

Трудов договор се сключва с лицето, класирано на 1 - во място за позиции  № 1, № 2, № 5, № 6 и № 9 в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.

Трудов договор се сключва с лицата, класирани на 1 - во и  2-ро място за позиции № 3, № 4, № 7 и № 8 в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 150 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517