ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

На 13 октомври 2022 година от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Кюстендил ще се проведе встъпителна пресконференция по проект № BGLD-2.003-0004

  • 12 Окт 2022

На 13 октомври 2022 година от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Кюстендил ще се проведе встъпителна пресконференция по проект № BGLD-2.003-0004 „Образование и грижи в ранна детска възраст в Община Кюстендил“, финансиран с Договор № BGLD-2.003-0004-C01 по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.
        Проектът е на стойност 977 178,92 лв., от които 830 602, 08 лв. финансирани от ФМ на ЕИП и 146 576, 84 лв. национално финансиране.    
        
Бенефициент: Община Кюстендил в партньорство със Сдружение "Център за регионално развитие РОМА".
Продължителност на проект: 18.04.2022 г. -  30.04.2024 г. (25 месеца)
        
        Основната цел на проект „Образование и грижи в ранна детска възраст в Община Кюстендил“ е предоставяне на подкрепа на деца от уязвими групи, включително от ромски общности в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, като се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията. Комплексните интегрирани мерки ще са насочени към подобряване на достъпа до образование, опазване на здравето и развитие на социални умения за деца на възраст 0 – 6 г. от Община Кюстендил, които не посещават/нямат достъп до детска градина или ясла, или живеят в изолирани селски и градски, предимно бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация.
        
        Специфичните цели на проектното предложение са:

    Създаване на комплекс от услуги (хъб), предоставящи функционално свързани услуги за образование и грижи в ранна възраст за децата от целевите групи и техните родители, в това число:
 - Предоставяне на подкрепа за деца в ранна детска възраст и подкрепа за достъп до образование;

 - Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца от уязвими групи;
 - Подпомагане на прехода от семейна към формална образователна среда.
   Ангажиране и активиране на семействата и общността за осигуряване на качествено образование и грижи в ранна детска възраст чрез множество последователни интервенции; формиране на родителски умения, здравна грижа, социалните и житейските умения, както и развитието и образованието на децата.

        Община Кюстендил предвижда да разшири консултативните услуги за деца и техните семейства на Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/, предоставяни на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Васил Левски“ № 6, където ще бъде създаден Хъб 1 за предоставяне на индивидуални и групови консултации на потребителите в оборудвани и обзаведени кабинети и зали. Два мобилни екипи Хъб 2 и Хъб 3 ще обхванат деца от 0 – 6 г. и техните родители.
        Разширяването на дейността на Центъра ще осигури комплекс от функционални услуги /Хъб/, допринасящи за повишаване на качеството на живота, социалното включване и ранното детско развитие на деца от уязвими групи, включително от ромски общности, което да осигури равнопоставеното им включване във формалната образователна система. Комплексът от услуги ще се прилага гъвкаво, чрез един стационарен и два мобилни екипа.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 1045 пъти Последно променена в 12 Окт 2022

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт