ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса за длъжността началник на отдел „Здравеопазване и жилищна политика“

Информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса за длъжността началник на отдел „Здравеопазване и жилищна политика“ при Дирекция “Здравеопазване, социални дейности, жилищна политика, планиране и подготовка на проекти” Общинска администрация - Община Кюстендил
Конкурсната комисия, определена със заповед № РД-00-1568/17.11.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил реши:
Допуснатият кандидат следва да се яви за решаване на тест на 01.12.2022 г. от 10:00 часа в административната сграда на Община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, стая №45.
Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 01.12.2022 г. в 14.00 часа на посочения по - горе адрес.
Система за определяне на резултатите от конкурса:

1.    Коефициентите при формиране резултатите от конкурса:
- за тест – коефициент 4;
- за интервюто– коефициент 5.

2.    Начина за формиране на резултатите от конкурса:
a)    Кандидата решава тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса кандидата изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява.
b)    Конкурсната комисия одобрява следната система за определяне на резултатите от теста:
c)    Всеки един от трите варианта на тест съдържа 20 /двадесет/ въпроса, верните отговори на всеки въпрос се оценят с по 1 /една/ точка. Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 20 /двадесет/.
d)    До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 11 /единадесет/ точки при решаването на теста.
e)    Продължителността на интервюто е до 20 минути;
f)    При провеждане на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии. Общият резултат от интервюто е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия. Минималният резултат при който се счита, че кандидатът е издържал интервюто е 15 точки;
g)    Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно приложение № 6 от  (НПКПМДСл).
h)    Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти  по т. 1  коефициенти.
Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на  информационното табло в сградата на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. ”Велбъжд” №1, както и на интернет страница на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg
Радмила Рангелова
Председател на конкурсната комисия

Дата: 23.11.2022 г.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 400 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт