ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ /ЦНСТПЛУИ/-, „ЗДРАВЕЦ”  с адрес: общ. Кюстендил, с. Вратца, резидентна услуга за осигуряване на 24 – часова грижа и подкрепа на 15 лица с умствена изостаналост / жени/ ,  търси да назначи:

 

  1. Социален терапевт – 1 щ. бр.

 Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено основно образование;

2/ Професионален опит – не се изисква;

3/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Отговаря за санитарно – хигиенните изисквания в общите помещения и стаите на потребителите;

2/Полага ежедневни грижи за потребителите - придружаване, възпитание, организиране на ежедневието в ЦНСТ, помощ при и/или приготвяне на храна, помощ при къпане, тоалет, почистване на спални и други помещения, пране и гладене на дрехи  и спално бельо, подреждане на гардероб и др;

3/Приучва настанените потребители към самостоятелност при хранене, установяване на хигиенните им навици и изграждане на основни умения за извършване на дейности от ежедневието;

4/ Проветрява помещенията, оправя леглата на потребителите на инвалидни колички, предава бельото за пране, получава чисто бельо, участва в хигиенизирането на двора и окопаването на цветни алеи;

5/  Почиства и дезинфекцира стаите и сервизните помещения;

6/ Подпомага и съдейства за дейността на специалистите при предоставянето на услугите;

7/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ЦНСТ;

7/Работа по график.

 

  1. Счетоводител – 0,5 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено висше образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;

3/Области на образование: Стопански науки - Икономика, Финанси, Счетоводство и контрол

4/ Професионален опит – не се изисква;

5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Осъществява счетоводната политика и формата на счетоводство, в съответствие със Закона за счетоводството;

2/ Организира финансово-счетоводната дейност;

3/Осъществява вътрешен контрол на материално-отговорното лице в ЦНСТ;

4/ Изготвя и съхранява личните трудови досиета на служителите в ЦНСТ;

5/ Води необходимата документация, съгласно националното законодателство.

 

  1. Касиер домакин/ трудотерапевт –1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено средно образование;

2/ Професионален опит – не се изисква;

3/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

4/ Кандидатът трябва да  притежава компютърна грамотност.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Отговаря за доставките на хранителните продукти, консумативи и материали, необходими за нуждите на ЦНСТ, съгласно сключените договори с доставчиците;

2/ Следи за цените и качеството на получените хранителни продукти и консумативи;

3/ Поддържа в изряден вид складовите помещения;

4/ Стриктно спазва санитарно – хигиенните изисквания и води необходимата документация;

5/ Представя на счетоводителя необходимите документи при доставки и други отчети, като следи за спазването на определените срокове;

6/ Води необходимата документация.

 

Начин на провеждане на подбора:

  1. Обявление
  2. Подбор по подадените документи
  3. Събеседване

  Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

 - Заявление в свободен текст;

-  Автобиография SV европейски формат ;

-  Документ за завършено образование – копие;

-  Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;

- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

- Копие на Свидетелство за управление на МПС /ако е приложимо/;

       

          Място и срок за подаване на документите:

     Подаването на документите се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в ЦНСТПЛУИ „Здравец” с адрес: общ. Кюстендил, с. Вратца от 22.12.2022 г. до 13.01.2023 г. включително.

      Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от 13.01.2022г.    

     

        Телефон за информация: 078/55-11-31; 078/55-11-30

 

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 465 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт