ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ /ЦНСТПЛУИ/- „КОКИЧЕ” с адрес: общ. Кюстендил, с. Вратца, резидентна услуга за осигуряване на 24 – часова грижа и подкрепа на 15 лица с умствена изостаналост /жени/търси да назначи ;

1. Счетоводител – 0,5 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/ Области на образование: Стопански науки - Икономика, Финанси, Счетоводство и контрол
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Осъществява счетоводната политика и формата на счетоводство, в съответствие със Закона за счетоводството;
2/ Организира финансово-счетоводната дейност;
3/ Осъществява вътрешен контрол на материално-отговорното лице в ЦНСТ;
4/ Изготвя и съхранява личните трудови досиета на служителите в ЦНСТ;
5/ Води необходимата документация, съгласно националното законодателство.


Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
     -      Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
•     Да притежават компютърна грамотност.
•     Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
•     Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
Начин на провеждане на подбора:
•    Обявление
•    Подбор по подадените документи
•    Събеседване
  Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
 - Заявление в свободен текст;
-  Автобиография SV европейски формат;
-  Документ за завършено образование – копие;
-  Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.
- Копие на Свидетелство за управление на МПС /ако е приложимо/;
        
          Място и срок за подаване на документите:
     Подаването на документите се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в ЦНСТПЛУИ „Кокиче” с адрес: общ. Кюстендил, с. Вратца от 22.12.2022 г. до 13.01.2023 г. включително.
      Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от 13.01.2023 г.   
 

        Телефон за информация: 078/55-11-30; 078/55-11-31

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 465 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт