ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявява

Със Заповед №РД-00-109/17.01.2023г. на Кмета на Община Кюстендил на 01.02.2023 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

За отдаване под наем на общински терен - представляващ част от имот с идентификатор 41112.525.4517, съгласно одобрена от Гл. архитект схема за поставяне на преместваем обект с размери – 7,00/11,43 м. и площ от 80,00 кв.м. за павилион за продажба на кафе и закуски, пакетирани хранителни стоки, цигари и алкохол, с начална тръжна цена 500,00 лева без ДДС, стъпка за наддаване е 50,00 лв.
Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №24, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на 30.01.2023г. и до 06.02.2023г.
Документите се входират в деловодството на Община Кюстендил до 15,00 часа на 31.01.2023г. и за повторен до 15,00 часа на 07.02.2023г.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 30.01.2023г., а за повторния търг до 15,00 часа на 06.02.2023г.
Достигнатите на публичния търг цени подлежът на облагане с ДДС.
За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
    При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 08.02.2023 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
    Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 490 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт