ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински помещения и терен

Със Заповед № РД-00-328/02.03.2023 година на Кмета на Община Кюстендил на 16.03.2023 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински помещения и терен, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
1.Помещение за магазин за продажба на хранителни стоки /№12А/, находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.5 с адрес: гр.Кюстендил на площад “I-ви май“, състоящо се от 8,06 м2 търговска площ и 14,17 м2 складова площ с начална тръжна цена от 7,40 лева/м2 на месец без ДДС.
2.Помещение за магазин за продажба на хранителни стоки /№12/, находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.5 с адрес: гр.Кюстендил на площад “I-ви май“, състоящо се от 7,71 м2 търговска площ и 15,06 м2 складова площ с начална тръжна цена от 7,40 лева/м2 на месец без ДДС.
3. Сектор №1 за търговци с регистрирани земеделски производители за продажба на плодове и зеленчуци – за отдаване под наем на 1 /един/ брой преместваеми съоръжения /маса/ с номер №1, съгласно схема, за продажба на плодове и зеленчуци, находяща се в УПИ VІІІ, кв.257, ул. ”Харковска” по плана на гр. Кюстендил – 1,50 м2 площ на масата, с начална тръжна цена 25,00 лева/м2 за търговска площ на месец без ДДС.
4.Помещение в мазето на сградата, находяща се в ПИ XVI по кадастралния план на с. Ръсово, общ. Кюстендил, състоящо се от 120,00 м2 площ за склад, с начална тръжна цена 1,10 лева/м2 на месец без ДДС.
5.Помещение, находящо се на първия етаж в сградата изградена в УПИ I, кв.7 по плана на с. Долно село състоящо се от 12,00 м2 площ за пощенска стнация с месечен наем в размер на 21,60 лева  с ДДС.
Цената за складова и помощна площ за обекти с №1 и №2 е 35% от цената за търговска площ и върху същите се начислява 20% ДДС.
За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 23.03.2023 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 15.03.2023 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 22.03.2023 година.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 452 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт