ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1016, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №43, Общинският съвет разрешава изработването на:
1. Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил в обхвата на ПИ 67790.12.229, 67790.12.230, 67790.12.213, 67790.12.170, 67790.12.113. 67790.12.37, 67790.12.38, 67790.12.97 и 67790.12.28, местност Средно Грамаге, по КККР на землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил.
2. Проект за ПУП–ПЗ, в обхвата на ПИ 67790.12.229, 67790.12.230, 67790.12.213, 67790.12.170, 67790.12.113, 67790.12.37, 67790.12.38, 67790.12.97 и 67790.12.28 местност Средно Грамаге, по КККР на землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имотите  от „земеделска“ в „урбанизи-рана“ –  за фотоволтаична електроцентрала, като предвиденото застрояване, е в съответс-твие чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, с нормативи, отговарящи  на предимно  производствена устройствена зона /Пп/.
 С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
 Искането е направено със заявление вх. №УТ-23-222/09.02.2023 г. от Мария Ива-нова Стоянова.
 Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт