ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление на основание чл.135, ал.3 във връзка с чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 124б, ал. 2 от За-кона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1079, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 27.04.2023 г. с протокол №45/27.04.2023 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на подземна елек-тропроводна линия 20 kV, започващо от ТП „Горно Уйно“, разположен в ПИ 16995.41.3 и преминаващо през ПИ 16995.41.2 и ПИ 16995.41.171 по действащата КККР на земли-щето.   
С Решението се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е „ЕРМ ЗАПАД“ АД гр. София.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт