ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание §4, АЛ. 2 ОТ ДР НА ЗУТ

ДО: Асен Борисов Тонев, наследник на Евтим Тонев Борунсуски,  собственик на имот с идентификатор 04796.12.81 по КККР на с. Богослов, общ. Кюстендил
На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-23-518/ 31.03.2023 г. Владимир Миленков Трифкович. е внесъл за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 04796.12.81,  местност Банковица по КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за рекреационни дейности, с с нормативи в съответствие с чл. 28, ал. 2 от Наредба 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствена зона от разновидност ваканционно селище (Ос
Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт