ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Уведомление Относно :Започване на процедура за проверка по реда на чл.99б от ЗГР

ДО ОРЦЕ СПАСОВСКИ, НЕНАТ ГЕОРГИЕВСКИ, ДЕАН МИЛЕНКОВСКИ, ВЕНЦО ЦОНЕВ, ДЕЯНЧЕ ЯКИМОВСКИ, ДЕЯН НИКОЛОВСКИ, МАРТИН СТАНКОВСКИ, БЛАЖЕ МАДЖОВСКИ, МАРТИН СТЕФАНОВСКИ, МИЛАН ЯКИМОВСКИ, ПЕТАР ЯКИМОВСКИ И ЛУЦИЯ СТАНКОВСКА

с адм.адрес: гр.Кюстендил, ул.“Трайко Китанчев“ 2Д

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
    На основание чл.26,ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс/АПК/,Ви уведомяваме,че във връзка с постъпила молба  с вх.Рег.№  94-00-2028/11.05.2023 г. от собственик на имот с административен адрес: гр.Кюстендил, ул.“Трайко Китанчев“ № 2Д е започната процедура по чл.99б от Закона за гражданската регистрация/ЗГР/.
          На основание чл.34,ал.1и ал.3 във връзка с чл.35 от  АПК,в 3-дневен срок от обявяване на настоящото уведомление  можете да се запознаете с документите по административната преписка, както и да направите писмени искания и/или възражения в 7-дневен срок  в сградата на Община Кюстендил ,пл.“Велбъжд“ №1, стая № 28, дирекция „АО“. При непредставяне в указания срок на нови писмени доказателства,удостоверяващи нови факти и обстоятелства,различни от приложените по преписката,процедурата по чл.99б от ЗГР ще продължи.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт