ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Със Заповед № РД-00-728/23.05.2023 година на Кмета на Община Кюстендил на 13.06.2023 година от 10,00часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване

Със Заповед № РД-00-728/23.05.2023 година на Кмета на Община Кюстендил на 13.06.2023 година от 10,00часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терени и помещения и на преместваеми съоръжения павилионен тип – общинска собственост за продажба на промишлени стоки, при спазване изискванията на Наредбата за реда, управление и разпореждане с общинско имущество:
1. Преместваемо съоръжение павилионен тип за промишлени стоки №3 в гр.Кюстендил, на ул.”Харковска” с площ 4,50 м² и начална тръжна цена 6,25 лв./м² без ДДС за площ на месец.  
2. Преместваемо съоръжение павилионен тип за промишлени стоки №5 в гр.Кюстендил, на ул.”Димитър Пешев”  с площ 4,50 м² и начална тръжна цена 6,25 лв./м² без ДДС за площ на месец.  
3. Преместваемо съоръжение павилионен тип за промишлени стоки №7 в гр.Кюстендил, на ул.”Димитър Пешев” с площ 4,50 м² и начална тръжна цена 6,25 лв./м² без ДДС за площ на месец.  
4. Преместваемо съоръжение павилионен тип за промишлени стоки №8 в гр.Кюстендил, на ул.”Димитър Пешев”  с площ 4,50 м² и начална тръжна цена 6,25 лв./м² без ДДС за площ на месец.  
5. Преместваемо съоръжение павилионен тип за промишлени стоки №10 в гр.Кюстендил, на ул.”Димитър Пешев”  с площ 4,50 м² и начална тръжна цена 6,25 лв./м² без ДДС за площ на месец.  
6. Преместваемо съоръжение павилионен тип за промишлени стоки №11 в гр.Кюстендил, на ул.”Димитър Пешев” с площ 4,50 м² и начална тръжна цена 6,25 лв./м² без ДДС за площ на месец.  
7. Помещение за магазин за продажба на хранителни стоки /№11/, находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.5 с адрес: гр.Кюстендил на площад “I-ви май“, състоящо се от 8,00 м2 търговска площ и 14,00 м2 складова площ с начална тръжна цена от 7,40 лева/м2 на месец без ДДС.
8. Помещение находящо се в с. Граница, общ. Кюстендил в ниското тяло на училището с площ от 69,00 м2 площ за склад с начална тръжна цена 1,10 лева/м2 на месец без ДДС.
9. Терен находящ се в гр. Кюстендил, на ул.“Бузлуджа“ пред южната фасада на бл.102 за поставяне на преместваем обект /павилион/ за кафе с площ от 10,15 м2 с начална тръжна цена 3,70 лева/м2 на месец без ДДС.
10. Терен находящ се в гр. Кюстендил, на ул.“Цар Освободител“ пред бл.8 за поставяне на преместваем обект /павилион/ за продажба на плодове и зеленчуци с площ от 13,50 м2 с начална тръжна цена 3,00 лева/м2 на месец без ДДС.
11. Терен находящ се в гр. Кюстендил, на ул.“Цар Освободител“ пред бл.8 за поставяне на преместваем обект /павилион/ за продажба на промишлени стоки с площ от 12,00 м2 с начална тръжна цена 3,00 лева/м2 на месец без ДДС.
12. Терен находящ се в гр. Кюстендил, ул. „Синчец“ в ПИ с идентификатор 41112.503.407 за поставяне на подвижна съоръжение – готов промишлен образец за модулен автомат за доставка и съхранение на пощенски пратки съгласно одобрена схема №29/06.04.2023г на Гл. архитект на Община Кюстендил с площ от 1,65 м2 с начална тръжна цена 45.00 лева/м2 на месец без ДДС.
13. Терен находящ се в гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ в ПИ с идентификатор 41112.503.847 за поставяне на подвижна съоръжение – готов промишлен образец за модулен автомат за доставка и съхранение на пощенски пратки съгласно одобрена схема №30/06.04.2023г на Гл. архитект на Община Кюстендил с площ от 1,65 м2 с начална тръжна цена 45.00 лева/м2 на месец без ДДС.
14. Терен находящ се в гр. Кюстендил, ул. „Бузлуджа“ в ПИ с идентификатор 41112.500.1749 за поставяне на подвижна съоръжение – готов промишлен образец за модулен автомат за доставка и съхранение на пощенски пратки съгласно одобрена схема №31/06.04.2023г на Гл. архитект на Община Кюстендил с площ от 1,65 м2 с начална тръжна цена 45.00 лева/м2 на месец без ДДС.

Цената за складова и помощна площ за обект №7 е 35% от цената за търговска площ.
Достигнатите на публичния търг цени подлежат на облагане с ДДС.
За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
    При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 20.06.2023 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил.
    Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търга.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
    Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 12.06.2023 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 19.06.2023 година.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 539 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт