ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Проект „Приеми ме 2015“

  • 05 Окт 2018

В периода от 09 до 11 октомври 2018 г. в Парк хотел „Кюстендил“, гр. Кюстендил, ще се проведе Петата информационна работна среща в изпълнение на Дейност 6 (Информиране и публичност), по проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01.
Националната срещата ще се проведе с участието на представители от всички 28 области партньори по проекта  /администратор по проекта; началник на ОЕПГ и социален работник/, както и членове на Консултативния експертен съвет, сформиран по проекта и представители на Националния екип.

Програмата на срещата включва - обобщение на изпълнението на заложените в Проекта дейности до момента и предстоящи задачи; преглед на изпълнението на Плана за развитие на приемната грижа в страната 2017-2018 г.

Ръководителя на проекта Огнян Христов е заложил теми свързани със супервизии и обучения на специалисти по социална работа и приемни родители. За същността, принципите, целите и практиките на процесите по обучение и супервизии, както и за връзката между тях, са поканени да споделят своя професионален опит представители на Сдружение „Дете и пространство“ в лицето на Весела Банова и Блага Банова.

 

Община Кюстендил в качеството си на партньор по проект „Приеми ме 2015”-BG05М9ОР001-2.003-0001-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. и съгласно Актуализиран План за развитие на социалната услуга „Приемна грижа” за периода 2017/2018г. провежда

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

Информационната кампания има за цел да популяризира социалната услуга сред населението от Община Кюстендил и да информира обществеността за същността на приемната грижа, реда и условията за кандидатстване, процедурата по подбора и утвърждаване на кандидатите, както и целта на настаняване на дете в приемно семейство.
Цел на програмата за провеждане на информационна кампания е нов прием на приемни семейства на територията на Община Кюстендил както следва:
•    Кюстендил- 12 броя приемни семейства за:
-    деца с увреждане и за предоставяне на заместваща приемна грижа на деца с увреждания- 3 бр. приемни семейства;
-    деца от 0 до 3 години – 3 приемни семейства;
-    деца от 3до 10г.- 2 приемни семейства;  
-    деца над 10 г. - 2 приемни семейства;
-    деца с проблеми в поведението-1 приемно семейство;
-    доброволни приемни семейства-1 приемно семейство.

Информационната кампания е с продължителност в зависимост от постигнатите резултати и/или до приключване на проект „Приеми ме 2015”-BG05М9ОР001-2.003-0001-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. до 31.01.2020г.

 

Потребностите за община Кюстендил от набиране на нови приемни семейства и  планираните брой и вид приемни семейства са съобразени с потенциалните потребители  на услугата „приемна грижа” и общинската програма за закрила на детето.
На територията на община Кюстендил за 2018г. е идентифицирана потребност от допълнителен брой приемни семейства за:
•    деца с увреждане и за предоставяне на заместваща приемна грижа на деца с увреждания- 3 бр. приемни семейства;
•    деца от 0 до 3 години – 3 приемни семейства;
•    деца от 3до 10г.- 2 приемни семейства;  
•    деца над 10 г. - 2 приемни семейства;
•    деца с проблеми в поведението-1 приемно семейство;
•    доброволни приемни семейства-1 приемно семейство.

Приемните семейства и кандидатите за приемни семейства на територията на община Кюстендил могат да се свържат със социалните работници от областния екип по приемна грижа.
Адресът на областния екип по приемна грижа е:
гр. Кюстендил, ул. Яворов 6, Общинска поликлиника, каб.220
Телефон за връзка: 078/550028; 0882 885101; 0888 919 558

 

СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ

 
Всяко дете има нужда да бъде обичано, но понякога, поради различни затруднения и проблеми, биологичните родители не могат да дадат тази любов.
Съвременното общество е съзряло и осъзнава необходимостта от хармонично развитие на всяка личност, предлагайки алтернатива на домовете за деца лишени от родителски грижи, в лицето на приемни семейства.
Мярката за закрила на дете - "настаняване в приемно семейство" се осъществява чрез социалната услуга "приемна грижа". Доставчик на услугата е Община Кюстендил.
Община Кюстендил  изпълнява дейностите по проект "Приеми ме 2015" в партньорство с Агенцията за социално подпомагане. Целта е да се затвърди предоставянето на услугата "Приемна грижа" на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.

Приемната грижа може да бъде:
Доброволна - семействата полагат грижи за децата безвъзмездно, като получават само месечни средства за издръжката на децата;
Професионална - семейства и лица, които приемат грижата за децата като свое професионално призвание.
Професионалните приемни семейства сключват договор с кмета на Община Кюстендил. На тях, освен средства за издръжката на детето, се изплаща и трудово възнаграждение. Размерът му се определя от броя на настанените деца и е обвързан с минималната работна заплата.
Всеки кандидат за приемен родител е необходимо да потърси съдействие и информация от Областния екип по приемна грижа. На кандидатите за приемно семейство се предоставя информация, относно реда и условията за кандидатстване, процедурата по подбор и утвърждаване на приемните семейства, както и за същността и целите на настаняване на дете в приемно семейство.
Кой може да стане приемен родител?
Кандидатите за приемни родители трябва да са дееспособни, без правни ограничения, да са психически и физически здрави лица. Кандидатът за приемен
родител трябва да е готов да приеме в семейството си дете, което се нуждае от грижи и възпитание; да си партнира с много хора - социални работници, учители, психолози и биологичните родители на детето, когато това е в негов интерес;  да притежава лични качества за полагане на приемна грижа, които са комплексни. Но най-важна е обичта към децата. Oценява се родителски капацитет - това е способността на лицето, полагащо грижи за дете, да разбира, разпознава и отговаря по подходящ начин на нуждите на детето; опит с деца и представи за отговорно родителство.От значение са отговорността, толерантността, търпението, умението на лицето да общува с деца и да успява да намира общ език с тях; осигури добри възможности за отглеждане на детето; да е сигурен в решението си; да приеме детето такова, каквото е; да се въоръжи с много търпение и обич.
Кандидатите за приемно семейство преминават процедура за оценяване и обучение. Част от процеса на оценяване е обучението на кандидатите, което включва най-малко 36 часа по програма, утвърдена от министъра на труда и социалната политика, председателя на Държавната агенция за закрила на детето и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за всички кандидати.
Кандидатите за професионално приемно семейство, освен базовото обучение, получават и допълнителна квалификация за отглеждане и възпитание на деца. Същата се осъществява чрез обучение с продължителност най-малко 24 часа.

 

 

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 2597 пъти Последно променена в 08 Окт 2018

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт