ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

На 22.08.2023 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване

Със Заповед № РД-00-1121/03.08.2023 година на Кмета на Община Кюстендил На 22.08.2023 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект /павилион/ при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
1. Терен находящ се в гр. Кюстендил, ПИ 41112.0503.899 на ул. „Отец Паисий“ с площ 80 м2 за разполагане на павилион предназначен за кафене с начална тръжна цена 4,35 лева/м² на месец без ДДС.
Достигнатите на публичния търг цени подлежът на облагане с ДДС.
За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
    При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 29.08.2023 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
    Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се заплаща на касата на Община Кюстендил.
    Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 18.08.2023 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 25.08.2023 година.
 

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 414 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт