ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Уведомлениео относно :Започване на процедура за проверка по реда на чл.99б от ЗГР

ДАНИЕЛ РАДОВАНОВСКИ, САНЯ АНГЕЛОВСКА, ЛАСТЕ АНГЕЛОВСКИ, АНТОНИО СИМОНОВСКИ, МАРКО ДИМИТРИЕВИЧ, СМИЛЕ САВЕВСКИ, ДРАГАН СТАНОЙКОВСКИ, СТАНИМИР СТАНОЙКОВСКИ, ДУШАНКА ЦВЕТКОВИЧ, НИКОЛА ЦВЕТКОВИЧ, МИРКО ЯКИМОВСКИ, МАРТИН МИШЕВСКИ, ОЛИВЕР СИМОНОВИЧ, МИХАИЛ РАДОВАНОВСКИ, ЙОВАНА СИМОНОВИЧ и  ВАСИЛИЕ СИМОНОВИЧ,
 с адм.адрес: гр.Кюстендил, кв.“Запад“, бл.68,  ет.2, ап.7

БОЯН БОЯНОВ ГЕОРГИЕВ,
 с адм.адрес: гр.Кюстендил, ул.“Три кладенци“№12,вх.Б,ет.3,ап.11

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
    На основание чл.26,ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс/АПК/,Ви уведомяваме,че във връзка с постъпили  молби  с вх.Рег.№ 94-00-4497/16.11.2023г. и 94-00-4498/16.11.2023г. от собствениците  на имоти с административен адрес: гр.Кюстендил, кв.“Запад“ бл.68,ет.2,ап.7 и гр.Кюстендил, ул.“Три кладенци“ №12,вх.Б,ет.3,ап.11 е започната процедура по чл.99б от Закона за гражданската регистрация/ЗГР/.
          На основание чл.34,ал.1и ал.3 във връзка с чл.35 от  АПК,в 3-дневен срок от обявяване на настоящото уведомление  можете да се запознаете с документите по административната преписка, както и да направите писмени искания и/или възражения в 7-дневен срок  в сградата на Община Кюстендил ,пл.“Велбъжд“ №1, стая №28,дирекция „АО“. При непредставяне в указания срок на нови писмени доказателства,удостоверяващи нови факти и обстоятелства,различни от приложените по преписката,процедурата по чл.99б от ЗГР ще продължи.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт