ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №62, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2023 г. с протокол №4/29.12.2023 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 52194.27.56,  по КККР на землище с. Ново село, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназна-чението на имота от „друг вид дървопроизводителна гора“ в „ски писта“.
Възложител на проекта е „ОСОГОВО – СПОРТ“ ЕООД– гр. Кюстендил с упра-вител Янчо Мирков Спиридонов.
           С решението се одобрява и заданието за проектиране.
           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт