ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ

          До Мартин Валериев Богомилов от гр. Кюстендил,
          До Асен Славев Демиревски от гр. Дупница
          До Силвия Асенова Владимирова от гр. София
          До Костадин Ризов Веселинов от гр. Банкя
          До Татяна Николаева Янакиева от гр. Кюстендил
          До Янко Николаев Янев от гр. Кюстендил
          До Василка Стойнева Василева от гр. Перник
          До Мая Страхилова Андонова от гр.София
          До Георги Крумов Ваклев от гр. Кюстендил
          До Валентина Иванова Солункина от гр. София
          До Росен Боянов Андонов от гр. Кюстендил
          До Марияна Боянова Ваклева от гр. Кюстендил
          До Славчо Борисов Ваклев от гр. Перник
          До наследниците на Асен Панев Ников
          До наследниците на Димитър Иванчов Ваклев
          До собствениците на ПИ 35835.11.60           
        
Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 35835.11.63, местност Над Стоимен по КККР на землище с. Каменичка Скакавица, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „за земеделски нужди“ в „за неземеделски нужди“ – за изграждане на фотоволтаична централа.
Възложител на проекта е „ЕВРОДИЗАЙН 1“ ЕООД чрез управител Владимир Христов Симеонов– гр. София.
            Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.
              Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт