ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ

          До Йордан Георгиев Йорданов от гр. София,
          До Бойко Кирилов Петров от гр. Кюстендил
          До Пламен Кирилов Петров от гр. Кюстендил
          До Васил Георгиев Зашев от гр. Кюстендил
          До Таня Боянова Спасова от гр. Кюстендил
          До  „СИБАНК“ ЕАД от гр. Кюстендил
        
Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ III—2680 и УПИ IV-2681 в кв. 281 по действащия план за регулация на ЦГЧ, гр. Кюстендил. С проекта се предвижда привеждане нагоизточната дворищно регулационна линия на УПИ III—2680 откъм УПИ IV-2681 в кв. 281 като се привежда по границата на ПИ 41112.503.969 с ПИ 41112.503.966 по КККР на гр. Кюстендил.
           Възложители на проекта са Тинка Борисова Христова и Боряна Николова Мирчева.
            Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.
             Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт