ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №61, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2023 г., Протокол №4, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на проектен ПИ 58129.19.255, местност Изворо  от КККР на с. Преколница, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна предназначението на територията на имота от „горски територии“ в „за ферми за отглеждане на животни“,  с правила и нормативи в съответствие с устройствена зона за рекреационни дейности „Ок“ (начин на застрояване – свободно; плътност на застрояване – до 30%; интензивност на застрояване – макс. 1.0; минимална озеленена площ  - 50%, като половина-та от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност). С решението  е одобрено и заданието за проектиране.
Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-23-1926/28.11.2023 г. от Христо Михайлов Абаджиев, управител на „АБ-ТЕРМ“ ООД, гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт