ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията съобщава, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на подземна линия за присъединяване на бъдеща фотоволтаична централа в ПИ с идентификатор 66891.27.6, местност Герена от КККР на с. Скриняно, общ. Кюстендил към електроразпределителната мрежа. Трасето започва от ПИ 66891.27.7-нива и ПИ 66891.25.11-селскостопански път в землището на с. Скриняно, общ. Кюстендил, продължава през ПИ 52400.2.140 – мера и преминава през ПИ 52400.2.217-път, 52400.4.78-мера, 52400.14.43-път, 52400.17.11-път, 52400.3.16-път, 52400.15.19-път, 52400.31.104-линии на релсов транспорт и 52400.31.19-път. До тук проектното трасе преминава през имоти в землището на с. Николичевци, общ. Кюстендил. Проектното трасе на подземния ел. провод продължава в землището на гр. Кюстендил през ПИ 41112.12.50-път, 41112.12.53-нива, 41112.12.47-нива, 41112.12.90-водно тече-ние, 41112.12.29-път, 41112.12.15-път, 41112.12.87-път, 41112.12.26-път, 41112.12.25-път, 41112.13.88-нива, 41112.13.82-път, 41112.214.57-път, 41112.506.137-път, 41112.506.39-улица, 41112.501.119-улица, 41112.501.45-улица и ПИ 41112.501.22-земеделска територия. Присъединяването към електроразпределителната мрежа ще бъде извършено към нова килия в подстанция „Кюстендил“ 110/20kV, находяща се в ПИ 41112.501.23 от КККР на гр. Кюстендил.   
Възложител на проекта е „ПАУТАЛИЯ ГРИЙН“ 00Д гр. Кюстендил.  
Проектът и придружаващата го документация е изложен в сградата на Община Кюстендил, етаж 1, стая №19 и в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.
 
Обявлението е обнародвано в Държавен вестник  бр. 7/23.01.2024 г., стр. 215

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт