ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ

ДО: БИСЕР ПЕТРОВ СЛАВОВ, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 17680.27.12 ПО КККР НА С. ГРАМАЖДАНО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

ДО: ЕМИЛИЯ ИВАНОВА СТОЯНОВА, ВИКТОР ЕМИЛОВ СТОИМЕНОВ, МЛАДЕН ЕМИЛОВ СТОИМЕНОВ, НАСЛЕДНИЦИ НА СТОЯН ИВАНОВ САХАТЧИЙСКИ, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 17680.27.6, 17680.27.14 И 17680.27.3 ПО КККР НА С. ГРАМАЖДАНО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

ДО: ЗДРАВКА ТОДОРОВА КАСАЛИЙСКА, ОФЕЛИЯ ТОДОРОВА СТОЙНЕВА, РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ, МИЛЕН ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ, ГЕРГАНА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА, СТЕФАНИ СТОЯНОВА КОСТАДИНОВА И ЙОАН СТОЯНОВ КОСТАДИНОВ, НАСЛЕДНИЦИ НА ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ АШЛАМОВ, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 17680.27.11 И 17680.27.10 ПО КККР НА С. ГРАМАЖДАНО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

ДО: ИГЛЕОНОРА ВАСИЛЕВА СЕРБЕЗКА И ЙОАНА ПЕТРОВА СЕРБЕЗКА, НАСЛЕДНИЦИ НА СЛАВЧО ХРИСТОВ СЕРБЕЗКИ, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 17680.27.1 ПО КККР НА С. ГРАМАЖДАНО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-23-1863/14.11.2023 г. „Трафо инженеринг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. „Гладстон“ №10 е внесло за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 17680.27.2,  местност Динката по КККР на с. Грамаждано, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за безвредни производствени дейности, с нормативи в съответствие с чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).  
Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт