ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание чл.18а, ал.10 от АПК

ДО
ИГНАТ НАЧЕВ ИГНЕВ, ГЕОРГИ РАЙЧЕВ РАЙЧЕВ И СОФИЯ РАЙЧЕВА ПОРОЖАНОВА, НАСЛЕДНИЦИ НА РАЙЧО ПЕТРОВ СТОЙКОВ, СОБСТВЕНИK НА УПИ VIII-7, КВ. 5 ПО ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА С. КАМЕНИЧКА СКАКАВИЦА, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на заинтересуваните лица Заповед №РД-00-3/02.01.2024 г., с която Кметът на общината одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ I-5, УПИ II-5, УПИ VII-37, УПИ VIII-7, УПИ IX-8 и УПИ X-8 в кв. 5 и улица  с о. т. 12 – о. т. 13 – о. т. 14 /ул. „Осогово“ по плана на с. Каменичка Скакавица, общ. Кюстендил.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен от съобщаване на заповедта, чрез Община Кюстендил пред Административния съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт