ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание чл.18а, ал.10 от АПК

До Георги Добрев Симеонов, гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ №261      
До Ралица Страхилова Анкова, от гр. София, ул. „Дамяница“ №2

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1788/ 08.12.2023 г. е одобрен Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ IV-347, УПИ V-355 и УПИ XVII-355 в кв. 27 по плана за регулация на с. Слокощица, общ. Кюстендил. С проекта се изменя дворищната регулация между УПИ IV-347 и УПИ V-355 в кв. 27 и дворищната регулация между УПИ V-355 и УПИ ХVII-355 в кв. 27 по плана на с. Слокощица, общ. Кюстендил.
Възложител на проекта е Маряна Добрева Симеонова.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт