ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед № РД-00-299/ 16.02.2024 г. на кмета на Община Кюстендил се изменя Заповед №РД-00-898/21.06.2023 год., с която е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройст-вен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ IV-7196 в кв. 416 по дейст-ващия регулационен план на кв. „Герена“, гр. Кюстендил, одобрен с Решение №61/26.03.2004 г. на Общински съвет-Кюстендил. С проекта се предлага изменение на вътрешните регулационни линии на УПИ IV-7196 в кв. 416 по плана на ж.к. „Герена“ да съвпаднат с границите на ПИ 41112.503.4314 от КККР на гр. Кюстендил, като новообра-зувания УПИ IV е с отреждане за ПИ 41112.503.4314.
Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е Красимир Стоянов Йорданов, гр. Кюстендил.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт