ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на тери-торията съобщава, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за подробен устройс-твен план – парцеларен план за отреждане на ПИ 38474.6.31, местност Страната по КККР на землището на село Копиловци, община Кюстендил „За транспортна и пътна инфраструктура“ в съответствие с нормите на Наредба № 8 от 14 юни 2001 година за обема и съдържанието на устройствените планове.
Възложител на проекта е Община Кюстендил.  
Проектът и придружаващата го документация е изложен в сградата на Община Кюстендил, етаж 1, стая №19 и в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.
Обявлението е обнародвано в Държавен вестник бр. 30/05.04.2024 г.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт