ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление на основание §4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Община Кюстендил на основание §4к, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ), чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, уведомяваме всички заинтересувани лица, че със Заповед №ОА-РД-14-53/26.03.2024 г. областният управител на област Кюстендил е одобрил план на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и регистъра към него за имоти с идентификатори 04796.2.101 и 04796.41.14, местност Бачията, в землището на село Богослов, община Кюстендил, област Кюстендил.
Възложител на проекта е Йорданка Стойнева Тренева.
Заповедта е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 30, стр. 83 от 05.04.2024 г.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез областния управител на област Кюстендил пред Районния съд – Кюстендил, в 14 дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт