ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Oбявление на основание чл.32, ал. 1 от Закона за администрацията

Община Кюстендил на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, §4к, ал. 6 във връзка с чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ, протокол №КД-03-155/27.11.2023 г. и конс-тативен протокол от 25.03.2024 г. на Община Кюстендил, областния управител на област Кюстендил, със Заповед №ОА-РД-14-55/27.03.2024 г. одобрява план на новообразувани-те имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и регистъра към него за имоти с идентификатори 43815.10.34 и 43815.10.78 в местност Митревска махала, землище на с. Лисец, общ. Кюс-тендил.
Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ бр. 83/05.04.2024 г.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез областния управител на област Кюстендил пред Районен съд - Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването на запо-ведта в „Държавен вестник“.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт