ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание чл.18а, ал.10 от АПК

До:
Виктор Емилов Стоименов, Младен Емилов Стоименов, наследници на Стоян Иванов Сахатчийски, собственик на имот с идентификатор 17680.27.6, 17680.27.14 и 17680.27.3 по КККР на с. Грамаждано, общ. Кюстендил
Здравка Тодорова Kасалийска, Eли Георгиева Николова, Офелия Тодорова Стойнева, Евгени Иванов Иванов, Снежана Стоянова Стойкова, наследници на Георги Костадинов Ашламов, собственик на имот с идентификатор 17680.27.11 и 17680.27.10 по КККР на с. Грамаждано, общ. Кюстендил
Районен Кооперативен Съюз, собственик на имот с идентификатор 17680.27.6 по КККР на с. Грамаждано, общ. Кюстендил
На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица Заповед №РД-00-463/12.03.2024 г., с която Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 17680.27.2,  местност Динката по КККР на с. Грамаждано, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за изграждане на обект с безвредни производствени дейности /цех за ремонт на трансформатори/, допустимо по чл. 17, т. 6 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Възложител на проекта е Трафо инженеринг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. „Гладстон“ №10.
В 14-дневен срок от съобщението на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт