ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ

До Здравка Павлова Ростовска от гр. София, ул. „Петко войвода“ №2
До Лазар Павлов Стоичков от гр. Кюстендил, ул. „Батак“ №19
До Христина Йорданова Аначкова от гр. Кюстендил, ул. „Синчец“ № 15
До Виктор Александров Борисов от гр. Батановци, ул. „3-ти март“ № 64
До Светла Христова Зарева от гр. Кюстендил, ул. „Бузлуджа“ № 81
          
Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ IV-7196 в кв. 416 по действащия регулационен план на кв. „Герена“, гр. Кюстендил, одобрен с Решение №61/26.03.2004 г. на Общински съвет-Кюстендил. С проекта се привежда западната регулационна линия между на УПИ IV-7196 в кв. 416 в съответствие с имотните граници на ПИ 41112.503.4314 от КККР на гр. Кюстендил, като новообразувания УПИ IV е с отреждане за ПИ 41112.503.4314.
Възложител на проекта е Красимир Стоянов Йорданов, гр. Кюстендил.
Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.
Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт