ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ

До Емилия Ганчова Станойкова от гр. Кюстендил, ж.к. „Бузлуджа“ бл. 96, вх. Б, ет. 5, ап. 41
                          
Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план -  план за застрояване (ИПУП-ПЗ) и работен устройствен план (РУП) в обхвата на УПИ XI-„За балнеоложки комплекс и СПА център“ и УПИ IX -„За обществено обслужване“ в кв. 294 по плана за регулация на ЦГЧ, гр. Кюстендил.
Възложител на проекта е Емил Ивайлов Христов, гр. Кюстендил.
Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.
Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт