ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ

До Офелия Кирилова Лазова-Велинова от гр. София, ул. „Проф. д-р Дим. Атанасов“ №9, ет. 5, ап. 10

До Жозеф Зен Насер от гр. София, ж.к. „Стрелбище“ №10, вх. Г, ет. 2, ап. 53           

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ VI-5984 в кв. 292а по действащия регулационен план на гр. Кюстендил - ЦГЧ, одобрен със Заповед №925/02.06.1993 г. С проекта се предвижда разделянето на УПИ VI-5984 в кв. 292а на два нови урегулирани поземлени имоти – УПИ VI-5984 и УПИ XII-5984 в кв. 292а. Разделянето е допуснато на основание съдебно решение №298/07.04.2023 г. на Районен съд гр. Кюстендил и след Заповед на главния архитект на Община Кюстендил №ГА-8/04.02.2024 г.

Възложител на проекта е Антон Тошков Бацанов, гр. Кюстендил.

Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.

 Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт