ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ ПРОДЪЛЖАВА ДА НАБИРА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА

     Община Кюстендил изпълнява дейностите по проект "Приеми ме 2015" в партньорство с Агенцията за социално подпомагане. Целта е да се затвърди предоставянето на услугата "приемна грижа" на местно ниво като възможност за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Доставчик на услугата е Община Кюстендил.
     Приемната грижа е подходяща алтернатива за развитието на деца и представлява мярка за закрила според Закона за закрила на детето. Всяко дете има нужда да бъде обичано, но понякога, поради различни затруднения и проблеми, биологичните родители не могат да дадат тази любов. Отглеждането и възпитанието на дете в приемно семейство гарантира правото му да расте в семейна среда и да се развива пълноценно, като разгърне своя потенциал и личностни качества.

     Приемната грижа може да бъде:
Доброволна - семействата полагат грижи за децата безвъзмездно, като получават само месечни средства за издръжката на децата.
Професионална - семейства и лица. които приемат грижата за децата като свое професионално призвание.
Професионалните приемни семейства сключват граждански договор с кмета на Община Кюстендил. На тях. освен средства за издръжката на детето, се изплаща и трудово възнаграждение. Размерът му се определя от броя на настанените деца и е обвързан с минималната работна заплата.
При доброволната приемна грижа се сключва граждански договор с утвърдено приемно семейство, преминало базово обучение. При този вид приемна грижа детето получава месечна помощ в зависимост от навършените години.
      Общият брой приемни семейства на територията на община Кюстендил към момента е 31 с 29 настанени деца в 26 семейства. Децата с увреждания, настанени в приемни семейства са 4.
На територията на община Кюстендил е идентифицирана потребност от допълнителен брой приемни семейства.

      Кой може да стане приемен родител?
Кандидатите за приемни родители трябва да са дееспособни, без правни ограничения, да са психически и физически здрави лица. Кандидатът за приемен родител трябва да е готов да приеме в семейството си дете, което се нуждае от грижи и възпитание; да си партнира с много хора - социални работници, учители, психолози и биологичните родители на детето, когато това е в негов интерес; да притежава лични качества за полагане на приемна грижа, които са комплексни. Оценява се родителски капацитет - това е способността на лицето, полагащо грижи за дете. да разбира, разпознава и отговаря по подходящ начин на нуждите на детето; опит с деца и представи за отговорно родителство. От значение са отговорността, толерантността, търпението, умението на лицето да общува с деца и да успява да намира общ език с тях; да осигури добри възможности за отглеждане на детето: да е сигурен в решението си; да приеме детето такова, каквото е; да се въоръжи е много търпение и обич.
     Кандидатите за приемно семейство преминават процедура за оценяване и обучение. Част от процеса на оценяване е обучението на кандидатите, което включва най-малко 36 часа по програма, утвърдена от министъра на труда и социалната политика, председателя на Държавната агенция за закрила на детето и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за всички кандидати.
     Кандидатите за професионално приемно семейство, освен базовото обучение, получават и допълнителна квалификация за отглеждане и възпитание на деца. Същата се осъществява чрез обучение с продължителност най-малко 24 часа.
     Приемните семейства и кандидатите за приемни семейства на територията на община Кюстендил могат да се свържат със социалните работници от Областния екип по приемна грижа.

Адресът на Областния екип по приемна грижа е:
гр. Кюстендил, ул. Яворов 6. Общинска поликлиника, каб.220
Телефон за връзка: 078/550028: 0882 885101: 0888 919 558

Прочетена 1117 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517