ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

ГРАФИК ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ В „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ”

Проект BG05M9OP001-2.004-0024С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г.

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

13.02.2019 г.

Анна Ангелова Филипова

 

14.30 ч.

13.02.2019 г.

Теодора Валериева Игнатова

14.40 ч.

13.02.2019 г.

Ваня Здравчова Велинова

14.50 ч.

13.02.2019 г.

Росица Иванова Митрева

15.00 ч.

13.02.2019 г.

Радостина Димитрова Андонова

15.10 ч.

13.02.2019 г.

Гергана Атанасова Станкова

15.20 ч.

13.02.2019 г.

Кристина Христова Георгиева

15.30 ч.

13.02.2019 г.

Петранка Димитрова Димитрова

15.40 ч.

13.02.2019 г.

Димитрина Тодорова Димитрова

15.50 ч.

 

СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ,

 

КАБИНЕТ 45

Прочетена 1194 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517