ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ И КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ В „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ”

по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г.

 

І. КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК:

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Кристина Христова Георгиева

22

 1.  

Димитрина Тодорова Димитрова

20

 1.  

Радостина Димитрова Андонова

19

 1.  

Гергана Атанасова Станкова

18

 1.  

Петранка Димитрова Димитрова

11

 

ІІ. КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ:

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Радостина Димитрова Андонова

23

 1.  

Гергана Атанасова Станкова

22

 1.  

Анна Ангелова Филипова

11

 

ІІІ. КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛОГОПЕД:

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Росица Иванова Митрева

25

 

ІV. КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА МЕДИАТОР, ОТГОВОРНИК СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Ваня Здравчова Велинова

20

 1.  

Димитрина Тодорова Димитрова

19

 1.  

Теодора Валериева Игнатова

Отказала се

 

 

Трудов договор се сключва с лицето, класирано на 1 - во място в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.


В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Прочетена 1152 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517