ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”

по проект BG05M9OP001-2.004-0024С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г.

 

І. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

 

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

МОТИВИ

  1.  

Иван Владимиров Цоцомански

Отговаря на изискванията

  1.  

Биляна Маринова Самаринова

Отговаря на изискванията

 

ІІ. НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

 

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

МОТИВИ

  1.  

Росица Емилова Узова

Лицето не притежава изискващата се  специалност – специална педагогика или други приравнени специалности и квалификации;

 

ГРАФИК ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИЗА ПЕРСОНАЛ В „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ”

Проект BG05M9OP001-2.004-0024С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г.

 

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

16.04.2019 г.

Иван Владимиров Цоцомански

15.00 ч.

16.04.2019 г.

Биляна Маринова Самаринова

15.10 ч.

 СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ,    КАБИНЕТ 45

Прочетена 1040 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517