ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

проект „Равни възможности за малцинствата и уязвимите групи – преодоляване на негативните стереотипи и подкрепа за личностно развитие”, процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – КОМПОНЕНТ 1, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките  ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

 

І. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

 

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

МОТИВИ

  1.  

Малинка Драгомирова Сакалийска

Отговаря на изискванията

  1.  

Олга Кирилова Димитров

Отговаря на изискванията

  1.  

Снежана Гаврилова Кокалинска

Отговаря на изискванията

  1.  

Боян Георгиев Цонев

Отговаря на изискванията

  1.  

Христо Сашов Цуцумански

Отговаря на изискванията

  1.  

Елизабет Красимирова Георгиева

Отговаря на изискванията

  1.  

Елена Кирилова Йовева - Димитрова

Отговаря на изискванията

  1.  

Диана Димитрова Веселинова

Отговаря на изискванията

 

ІІ. НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

 

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

МОТИВИ

  1.  

Мариела Георгиева Кръстева

Образованието не отговаря на изискванията - Лицето не притежава изискващата се  образователно-квалификационна степен – бакалавър.

 

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Прочетена 1039 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517