ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

ГРАФИК ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ В „ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА УЯЗВИМИ ОБЩНОСТИ”

проект „Равни възможности за малцинствата и уязвимите групи – преодоляване на негативните стереотипи и подкрепа за личностно развитие”, процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – КОМПОНЕНТ 1, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките  ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

22.04.2019 г.

Малинка Драгомирова Сакалийска

16.00 ч.

22.04.2019 г.

Олга Кирилова Димитров

16.15 ч.

22.04.2019 г.

Снежана Гаврилова Кокалинска

16.30 ч.

22.04.2019 г.

Боян Георгиев Цонев

16.45 ч.

22.04.2019 г.

Христо Сашов Цуцумански

17.00 ч.

22.04.2019 г.

Елизабет Красимирова Георгиева

17.15 ч.

22.04.2019 г.

Елена Кирилова Йовева - Димитрова

17.30 ч.

22.04.2019 г.

Диана Димитрова Веселинова

17.45 ч.

 

 

 

 

СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ,

 

КАБИНЕТ 45

Прочетена 1151 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517