ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за създаване на трайни насаждения

Със заповед № РД-00-482/14.05.2019година на Кмета на Община Кюстендил на  23.05.2019 година от 09,00 часа в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за създаване на трайни насаждения с начална тръжна цена 24,00 лв./дка при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:

  1. Поземлен имот с идентификатор 23282.45.7 в землището на с. Драговищица с размер от 1072 кв.м. в местност „Чуките“, с НТП – нива, VII категория, актуван с Акт за общинска собственост №5056/07.03.2019 година;
  2. Поземлен имот с идентификатор 23282.45.15 в землището на с. Драговищица с размер от 1043 кв.м. в местност „Чуките“, с НТП – нива, VII категория, актуван с Акт за общинска собственост №5057/07.03.2019 година;

 При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 30.05.2019 година от 09,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил при същите условия.

Тръжните документи за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №17, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на 21.05.2019г. Попълнените документи се входират в деловодството на общината до 15,00 часа на 22.05.2019г.

За повторния търг документи се получават до 15,00 часа на 28.05.2019г. и се входират до 15,00 часа на 29.05.2019г.

 Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 21.05.2019 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 28.05.2019 година.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 1199 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт