ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Покана за провеждане на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг чрез сключване на договор за комбинирано финансиране с финансов инструмент

  • 19 Юни 2019

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.49 от Наредбата за  условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Кюстендил, приета от Общински съвет – Кюстендил, отправям настоящата покана до местната общност за участие в обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг, което ще се проведе на 24.06.2019 година, от 18.30 часа в заседателната зала на общинска администрация – Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1, ет.2

Предложението е за поемане на дългосрочен общински дълг  чрез сключване на договор за комбинирано финансиране с финансов инструмент, при следните параметри на дълга:

  • Предназначение на дълга – финансиране на проект „Обновяване/реконструкция на Общински театър Кюстендил и изграждане и възстановяване на зона за отдих парк Театъра" по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по  Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, чрез финансови инструменти;
  • вид на дълга – договор за общински заем;
  • размер на дълга – до 3 100 000 лева (три милиона и сто хиляди) лева;
  • начин на финансиране на дълга – собствени приходи по бюджета на община Кюстендил;
  • обезпечение – особен залог по реда на Закона за особените залози върху собствените приходи и общата изравнителна субсидия на Община Кюстендил

Иинтегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”  по  Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, които се финансира само чрез комбинирана подкрепа -  безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти. Финансовите инструменти представляват специализирани финансиращи схеми, които по своята същност са нисколихвени кредити и осигуряват финансова подкрепа на целеви групи крайни получатели за осъществяване на икономически жизнеспособни проекти. 

 

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 2481 пъти Последно променена в 25 Юни 2019

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт