ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ И КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ В „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ”

по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г.

І. КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УПРАВИТЕЛ:

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

  1.  

Миглена Антонова Милушева

19

  1.  

Йорданка Илиева Петкова

17

 

ІІ. КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК:

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

  1.  

Ирена Георгиева Кирилова

19

  1.  

Димитрина Тодорова Димитрова

18

  1.  

Александрина Иванова Глогова

15

 

ІІІ. КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ:

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

  1.  

Елина Стефанова Симеонова

11

 

Съгласно Утвърдена от Кмета на Община Кюстендил Процедура за подбор на персонал по проекта кандидатите, получили средноаритметичен брой точки по-малко от 12 не се одобряват за работа.

 Трудов договор се сключва с лицето, класирано на 1 - во място в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Прочетена 757 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517