ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТ експерт „информационно обслужване и услуги“ в ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – КЮСТЕНДИЛ

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за Експерт „Информационно обслужване и услуги“ в ОИЦ – Кюстендил, Комисия назначена със Заповед № РД-00-868/08.08.2019г. на Кмета на Община Кюстендил

  1. Допуска до явяване на тест следните кандидати:
  2. Антон Йорданов Сотиров
  3. Йоана Симеонова Атанасова
  4. Снежана Йорданова Бакалска

 

  1. Недопуска до явяване на тест следните кандидати:

 Албена Василева Йорданова – Предоставените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимум 1 г. професионален опит по проекти.

 

Тестът ще се проведе на 22.08.2019 г. от 10:00 ч. в административната сграда на Община Кюстендил, гр.Кюстендил, пл.”Велбъжд” № 1 , ет.2 , стая № 49.

В деня на теста кандидатите да се явят в 9.45 ч. До тест се допуска само срещу легитимация с документ за самоличност.

Прочетена 1079 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517