Печат на тази страница

Проект на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спорта в Община Кюстендил

Наредба за изменение и допълнение на Наредба взета с Решение № 1007 от 28.03.2019 г. на Общински съвет – Кюстендил за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спорта в Община Кюстендил Проекта и мотивите   

Прочетена 570 пъти