ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

  • 05 Мар 2020

На 05. 03. 2020 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на Община Кюстендил се проведе заключителна пресконференция по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в Община Кюстендил – гарант за устойчив модел за деинституционализация”, Договор № BG16RFOP001-5.001-0042-C01 за безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

Целта на проекта е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура в Община Кюстендил, допринасяща за предоставянето на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността чрез замяна на институционалния модел на грижа за деца и младежи.  
Конкретни цели:  
1.    Да се подкрепи осигуряването на инфраструктура, предоставяща услуги в общността за деца и младежи съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда;
2.    Да се подобри социалната инфраструктура в Община Кюстендил, предоставяща социални услуги в общността за деца и младежи съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда, чрез:
- Ремонт на помещения на сграда за разширяване дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания чрез включване на дейности за ЦСРИ;
- Изграждане на ново Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст;
- Ремонт на съществуваща сграда за създаване на Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21г.
3.    Да се допринесе за успешното продължаване на процеса на деинституционализация чрез замяна на институционалния модел на грижа с грижа в семейството или в близка до семейната среда в общността и гарантиране правото на всеки до достъп до качествена грижа и услуги спрямо потребностите му.
В резултат от изпълнението на проекта се изгради Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст с капацитет 8 бр., създаде се Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21г. с капацитет 6 бр. и се извърши ремонт на помещения  за разширяване на дейността на съществуващ Дневен център за деца с увреждания чрез включване на дейности за ЦСРИ
Продължителност на проекта: от 09.01.2018 г. до 10.03.2020 г. (24 месеца)
Обща стойност на проекта: 515 000.00 лв., от които 437 750.02 лв. финансирани от ЕФРР и 77 249.98 лв. национално финансиране.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 1631 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт