ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Община Кюстендил обява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение и терен

Със Заповед №РД-00-733/15.07.2020г. на Кмета на Община Кюстендил на 23.07.2020година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните общинско помещение и терен при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

  1. Част от имот – публична общинска собственост в сградата на поликлиниката, находяща се в гр.Кюстендил, ул.“Яворов“ №6, представляваща помещение на първия етаж, преустроено в аптека, с площ от 50.14 кв.м., за „АПТЕКА С ДЕНОНОЩЕН РЕЖИМ НА РАБОТА” с начална тръжна цена от 7.40 лв./м² без ДДС на месец.
  2. Терен в гр. Кюстендил на ул. „Дупнишко шосе” в района на Траурен парк с 15,00 м2 площ за разполагане на преместваемо съоръжение за каменоделска работилница с начална тръжна цена 2,05 лева на м2 без ДДС на месец и прилежащ терен от 60,00 м2 площ за производствени дейности и услуги с начална тръжна цена 1,30 лева на м2 без ДДС на месец.

За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.

При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 30.07.2020 година от 10,00 часа в залата на ІІ-я етаж в сградата на Община Кюстендил.

Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №17, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.

Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 22.07.2020година, а за повторния търг до 15,00 часа на 29.07.2020 година.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 611 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт