Печат на тази страница

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ И ГРАФИК

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ И ГРАФИК

По  проект  „Център за работа с деца на улицата”, Договор № BG05M9OP001-2.029 –0004, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.                                     

І. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ    

 

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ

  1.  

Екатерина Михайлова Божилова

Логопед

Отговаря на изискванията

  1.  

Станислава Кирилова Донина

Логопед

Отговаря на изискванията

ІІ. ГРАФИК ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ

 

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

ДАТА /ЧАС

  1.  

Екатерина Михайлова Божилова

11.09.2020 г. – 10.00 ч.

  1.  

Станислава Кирилова Донина

11.09.2020 г. – 10.15 ч.

СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, КАБИНЕТ 45

Прочетена 259 пъти