ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ И ГРАФИК

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ И ГРАФИК
          
             По  проект  „Център за работа с деца на улицата”, Договор № BG05M9OP001-2.029 –0004, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
                                      
І. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ    

№    ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
    ДЛЪЖНОСТ     МОТИВИ
1.        Борислав Христов Иванов    Работник поддръжка    Отговаря на изискванията
2.        Валентин Костадинов Михалков    Работник поддръжка    Отговаря на изискванията


ІІ. ГРАФИК ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ

№    ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
    ДАТА /ЧАС
1.        Борислав Христов Иванов    24.09.2020 г. – 10.00 ч.
2.        Валентин Костадинов Михалков    24.09.2020 г. – 10.15 ч.СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ,

КАБИНЕТ 45
          


          

Прочетена 223 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517