ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Община Кюстендил обява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терени и помещения

Със Заповед № РД-00-1350/01.12.2020 година на Кмета на Община Кюстендил на 11.12.2020 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терени и помещения, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

  1. Помещение за търговия /№14А/ част от сграда представляващо ПИ с идентификатор 41112.503.1129.5, находящо се в гр.Кюстендил, площад “I-ви май“, състоящо се от 17,00 м2, от които 12,00 м2 търговска площ и 5,00 м2 складова площ с начална тръжна цена от 7,40 лева/м2 на месец без ДДС.
  2. Преместваемо съоръжение павилионен тип за промишлени стоки №4 в гр.Кюстендил, на ул.”Димитър Пешев” с площ 4,50 м² и начална тръжна цена 6,25 лева/м² на месец без ДДС.
  3. Помещение за погребално бюро, представляващо част от сграда, находяща се в поземлен имот №398 в кв.11, по плана на с.Шишковци, общ.Кюстендил, състоящо се от 25,00 м2 площ с начална тръжна цена 1,95лева/м2 на месец без ДДС.
  4. Помещение, находящо се в сградата на поликлиниката, с адрес гр. Кюстендил, ул.“Яворов“ №6, представляващо кабинет 401, ет.4, с обща площ от 19,18 кв.м, от които 14,11 кв.м кабинетна част и 5,07 кв.м. общи части за офис на РК на БЛС с начална тръжна цена 7,40 лева/м² на месец без ДДС.
  5. Терен в гр.Кюстендил, УПИ I, кв.385 с площ 12,00 м2 за разполагане на павилион предназначен за продажба на цветя (№8 съгласно одобрена схема №29 от 20.08.2015г.) с начална тръжна цена 3,00 лева/м² на месец без ДДС.
  6. Терен в гр.Кюстендил, УПИ I, кв.657 /на пл. „Първи май“/ с площ 16,00 м² за разполагане на павилион предназначен за тото пункт с начална тръжна цена 4,25 лева/м² на месец без ДДС.
  7. Терен в гр.Кюстендил, местност „Стубело“, част от ПИ41112.26.1, съгласно одобрена схема №2/10.02.2016г. с площ 9,60 м² за разполагане на преместваемо съоръжение за офис с начална тръжна цена 2,30 лева/м² на месец без ДДС.

Цената за складова и помощна площ за помещенията е 35% от цената за търговска площ.

Достигнатите на публичния търг цени подлежът на облагане с ДДС.

За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.

При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 18.12.2020 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.

Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.

Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 10.12.2020 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 17.12.2020 година.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 672 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт